Zarządzanie jakością

ULPLAST posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 certyfikowany przez międzynarodową jednostkę Germanischer Lloyd. Nasz sprawny System Zarządzania Jakością zapewnia, że wszystkie ważne procesy wpływające na jakość naszego produktu są dokumentowane, monitorowane i doskonalone. System Zarządzania Środowiskiem wspomaga świadome oddziaływanie ekologiczne firmy z korzyścią dla środowiska naturalnego.

ULPLAST wytwarza swoje produkty zgodnie z wytycznymi GMP oraz Europejskiej Dyrektywy IVD 98/79. Wszystkie nasze produkty posiadają oznakowanie CE IVD, co potwierdzamy dokumentem Deklaracja zgodności.

Procedury Kontroli Jakości

Dokładna kontrola jakości wyrobów jest kluczem do naszego sukcesu. Dział Kontroli Jakości wypracował procedury pozwalające na zapewnienie prawie 100%-wej kontroli wszystkich produkowanych wyrobów.

Kontrola jakości produktów dokonywana jest na następujących etapach procesu produkcji:
  • kontrola materiałów wejściowych i komponentów dostarczanych wyłącznie przez kwalifikowanych dostawców
  • kontrola części form wtryskowych
  • kontrola produkcji w toku
  • kontrola poprodukcyjna
Standardowa kontrola jakości jest zgodna z wymaganiami normy ISO 2859-1:2003 i składa się z następujących testów:
  • ocena estetyki i kolorystyki
  • ocena wypływek i niedolań
  • ocena punktu wtrysku
  • ocena krzywizny
  • ocena klarowności i transparentności
  • test szczelności

Wyniki testów zostają wprowadzone do bazy danych i komputerowego systemu kontroli jakości i w ten sposób następuje niezależna ocena produktu pod kątem spełnienia deklarowanych wymagań. Tylko w przypadku pomyślnego zakończenia wszystkich testów wyrobowi wystawiany jest Certyfikat Kontroli Jakości i produkt dopuszczany jest do sprzedaży.

Wyroby sterylne są sterylizowane metodą radiacyjną zgodnie z wymaganiami normy ISO 11137-1:2006 co potwierdzamy dokumentem Świadectwo Sterylności.

Certyfikat / Certificate / Zertifikat / 2015-2018:

Certyfikat / Certificate / Zertifikat / 2012-2015: