TABELA KOMPATYBILNOŚCI *

MODELE PIPET OMNITIP TM
1-300µl
GILSON Pipetman® P20 Ultra U20µl +
GILSON Pipetman® P100 & Ultra U100µl +
GILSON Pipetman® P200 & Ultra U200µl +
GILSON Multichannel Pipetman® 8×200 20-200µl +
GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 8×20µl +
GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 12×20µl +
GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 8×300µl +
GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 12×300µl +
EPPENDORF® Reference® 2-20µl +
EPPENDORF® Reference® 10-100µl +
EPPENDORF® Reference® 20-200µl +
EPPENDORF® Research ® 2-20µl +
EPPENDORF® Research ® 10-100µl +
EPPENDORF® Research ® 20-200µl +
EPPENDORF® Multi-channel Research ® 10-100µl +
EPPENDORF® Multi-channel Research ® 30-300µl +
EPPENDORF® Multi-channel Research ® 5-100µl +
EPPENDORF® Multi-channel Research ® 20-300µl +
BIOHIT Proline® 10-100µl +
BIOHIT Proline® 50-200µl +
BIOHIT Multichannel Proline® 5-50µl +
BIOHIT Multichannel Proline® 50-300µl +
HTL Lab Mate 20µl +
HTL Lab Mate 100µl +
HTL Lab Mate 200µl +
HTL Multi Mate® 50µl +
HTL Multi Mate® 200µl +
HTL Multi Mate® 300µl +
OXFORD® BenchMate® 10-100µl +
OXFORD® BenchMate® 10-200µl +
OXFORD® BenchMate® 20-200µl +
OXFORD® BenchMate® Multi 5-50µl +
OXFORD® BenchMate® Multi 40-200µl +
NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-20 +
NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-200 +
NICHIRYOO Model 7000 40-200µl +
HAMILTON Softgrip™ 10-100µl +
HAMILTON Softgrip™ 30-300µl +
METTLER TOLEDO VoluMate® 2-20µl +
METTLER TOLEDO VoluMate® 10-100µl +
METTLER TOLEDO VoluMate® 20-200µl +
LABNET Biopette™ 2-20µl +
LABNET Biopette™ 10-100µl +
LABNET Biopette™ 20-200µl +
LABNET Biopette™ Multichannel 5-50µl +
LABNET Biopette™ Multichannel 20-200µl +
LABNET Biopette™ Multichannel 50-300µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette 2-20µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette 10-100µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette 20-200µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 5-50µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 20-200µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 50-300µl +
CORNING Lambda™ 2-20µl +
CORNING Lambda™ 10-100µl +
CORNING Lambda™ 20-200µl +
JENCONS Sealpette 10-100µl +
JENCONS Sealpette 20-200µl +
JENCONS Multi-channel 5-50µl +
JENCONS Multi-channel 50-250µ +
JENCONS Multi-channel 50-300µl +

* Tabela jest ciągle aktualizowana

RYSUNEK KOŃCÓWKI

Sposób pakowania

Pudełko rack – pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest to podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem.

System paletyzacji