TABELA KOMPATYBILNOŚCI *

MODELE PIPET OMNITIP TM
10UL
GILSON Pipetman® P2 & Ultra U2 +
GILSON Pipetman® P10 Ultra U10µl +
EPPENDORF® Reference® 0.1-2.5µll +
EPPENDORF® Research® 0.1-2.5µl +
BIOHIT Proline® 0.1-2.5µl +
BIOHIT Proline® 0.5-10µl +
BIOHIT Multichannel Proline® 0.5-10µl +
HTL Lab Mate 2µ +
HTL Lab Mate 10µl +
HTL Multi Mate® 10µ +
OXFORD® BenchMate® 0.1-2µl +
OXFORD® BenchMate® 0.5-10µll +
NICHIRYOO NPX-EX-2 +
NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-1 +
HAMILTON Softgrip™ 0.2-20µl +
HAMILTON Softgrip™ 1-10µl +
METTLER TOLEDO VoluMate® 0.1-2.5µl +
METTLER TOLEDO VoluMate® 0.5-10µl +
LABNET Biopette™ 0.1-2µl +
LABNET Biopette™ 0.5-10µl +
LABNET Biopette™ Multichannel 1-10µl +
LABNET LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.1-2µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.5-10µl +
LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 1-10µl +
CORNING Lambda™ 0.1-2.5µl +
CORNING Lambda™ 0.5-10µl +
JENCONST Sealpette 0.5-10µl +
JENCONS Multi-channel 0.5-10µl +

* Tabela jest ciągle aktualizowana

RYSUNEK KOŃCÓWKI

Sposób pakowania

Pudełko rack – pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest to podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem.

System paletyzacji